Viktig melding

Søknad om barnehageplass kan legges inn fra 9. januar

Muligheten for å søke om barnehageplass stenges frem til da. Grunnet overgang mellom ulike søknadssystemer, og for å unngå at du som søker må gjøre dette dobbelt opp, kan det ikke søkes om barnehageplass før nye systemet åpnes 9. januar. Vi håper på forståelse for dette.

Aktuelt