Viktig melding

Brudd oppe ved fossfeltet i en vannledning

Det har vært brudd i en av hovedvannledningene i fossfeltet.  Drift holder på med å stenge, og jobber for å løse situasjonen.

Kl. 13.53: Kommunen jobber nå med å undersøke og utbedre lekkasjen. De som enda ikke har fått tilbake vannet kan hente vann  (ta med beholder) på Gullhaug vannstasjon/pumpestasjon i Solliveien 2B. Ansatte fra kommunen er på stedet.

Kl. 10.53: Kleiverud skole og Botne skole har vært berørt, og hadde ikke vann i en periode, men vannet er nå tilbake her.

De som har vært berørt av bruddet kan oppleve brunt vann. Ta gjerne ut silen i kranen så den ikke skal tette seg, og la det brune vannet renne ut.


Det vil bli tatt vannprøver i etterkant av vannledningsbruddet.

Kommunen oppdaterer denne meldingen etter hvert som vi har ny informasjon til innbyggere.

16.11.2018

 

Aktuelt