Vann- og avløpsgebyrer

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp betaler vann- og avløpsgebyr.

Faktura sendes til alle abonnenter fire ganger i året med betalingsfrist 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Vannmålere leses av en gang i året med frist 31. desember.

Vann- og avløpsgebyr betales enten etter målt eller stipulert forbruk, les mer i forskrift for vann og avløpsgebyr.

Forskrift om vann- og avløpsgebyr – Holmestrand - 2019