Byggeavstand til vann- og avløpsledninger

Minimum byggeavstand til kommunale vann- og avløpsledninger: 4 m

 

Holmestrand kommune oppfordrer private eiere til å undersøke hvor de private ledningene går på eiendommen, samt om det ligger offentlig ledning på eiendommen, før det oppføres nye bygg.