Vann og avløp

Vann og avløpsgebyer

Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp betaler vann- og avløpsgebyr.

Faktura sendes til alle abonnenter fire ganger i året med betalingsfrist 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember. Vannmålere leses av en gang i året med frist 31. desember.

Vann- og avløpsgebyr betales enten etter målt eller stipulert forbruk, les mer i forskrift for vann og avløpsgebyr.

Gebyrforskrift (forskrift for vann- og avløpsgebyrer)

Feil og mangel av vann

Vann er en av tjenestene knyttet til kommunens kommunaltekniske avdeling. Ved feil og mangel av vann kan kommunen kontaktes på følgende telefoner:

  • På dagtid: 904 74 759
     
  • Etter kl.15:00: 480 49 181
     

 
Holmestrand kommune ble i 1999 koblet opp til Vestfold Interkommunale Vannverk, VIV, og får nå drikkevann fra både Farris og Eikeren.

Varsling på sms

Dersom du ønsker å motta varsling på sms ved akutte hendelser kan du selv legge inn ditt telefonnummer her:


Trenger du hjelp kan Pål Andreassen hjelpe deg på telefon 993 80 511.
 

Avløp og rensing

Avløp og rensing i Holmestrand omfatter drift og vedlikehold av kommunens avløpsnett og renseanlegg. 1997 var første hele driftsår for kommunens renseanlegg. Utvikling av gode fremtidsrettede vedlikeholdssystemer er viktig i denne forbindelse.
Holmestrand Renseanlegg kan kontaktes på telefon 33 05 37 70. 

 

Sanitærsøknad

Holmestrand kommune har elektronisk behandling gjennom kundeportalen hos Geomatikk.  

Kundeportalen er beregnet for entreprenører og rørleggere som henvender seg til Geomatikk. Private kan også bruke kundeportalen.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du på Geomatikk sine nettsider

Ved eventuelle spørsmål, kontakt John Frøybu på telefon: 478 46 056 hos Geomatikk.

E-post: john-birger.froybu@geomatikk.no

                                                                                  

Byggeavstand vann- og avløpsledning  Utslippstillatelse

 

  Forskrift for vann- og avløpsgebyr (PDF, 174 kB)

 

Registreringsskjema vannmålere (PDF, 244 kB) 

Kontaktinfo

Vakttelefon ved lekkasje
Tlf: 48 04 91 81