Utleie lokaler

I Hof finnes følgende lokaler som kan leies ut:

Voldshagan

  Hverdager Fredag, lørdag og søndag
Voldshagan m/kjøkken  450 kr 1290 kr
Dekking/rydding 250 kr 250 kr
Diverse/ekstra renhold 538 kr 538 kr

 

 

 

 

Kulturhuse

 
  Innenbygds Utenbygds
Hele kulturhuset 1980 kr 3950 kr
Hovedinngang, vestibyle og sal 1000 kr 2000 kr
Hovedinngang, toalett 250 kr 500 kr
Inngang oppe sal/scene, kjøkken/kantine 1080 kr 2170 kr
Inngang sal/scenen 760 kr 1520 kr
Kjøkken 330 kr 660 kr
Kantine 330 kr 660 kr
Dekking/rydding 250 kr 250 kr
Diverse ekstra vask mm 550 kr 1100 kr

 

 

 

 

 

 


 

 

Hofhallen priser pr. time

 
  Innenbygds Utenbygds Kommersiell
3/3 hall barn fra Hof 110 kr    
2/3 hall barn fra Hof      
1/3 hall barn fra Hof      
3/3 hall med garderobe 260 kr 390 kr 520 kr
2/3 hall med garderobe 200 kr 300 kr 390 kr
1/3 hall med garderobe 130 kr 200 kr 130 kr
Garderobe pr stk 70 kr 100 kr  
Trimrom / styrkeløft 110 kr 160 kr  
Møterom 70 kr 100 kr 130 kr
Klatrevegg 110 kr 160  kr  
Kiosk 70 kr 100 kr 130 kr
Legging av gulv pr. gang 7050 kr 7050 kr 7050 kr
Vaktmester for legging av gulv pr. time 540 kr 540 kr 540 kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofhallen pris pr time for Hof idrettslag
 

  Pris barn Pris voksne
3/3 hall med garderobe 80 kr 190 kr
2/3 hall med garderobe 50 kr 140 kr
1/3 hall med garderobe 30 kr 90 kr
Garderobe pr stk   50 kr
Trimrom   80 kr
Møterom   50 kr
Klatrevegg 80 kr 80 kr
Kiosk 50 kr 50 kr