Utleie av lokaler i Holmestrand kommune

Flerbruks-/idrettshaller (inkl. garderobe) Tilskuddsberettigede lag og foreninger i kommunen Lag/foreninger utenfor kommunen, bedriftsidrettslag og private idrettsklubber Komersiell Fo skoler
Ekeberg (inkl. garderobe) 135 455
Høyanghallen (inkl. garderobe) 135 455
Hofhallen (inkl garderobe) 135 455
Obligatorisk legging av gulv ved diverse arrangementer 7 050 7 050
Vaktmester til legging av gulv pr time 400 400
Uttrykning vakt pr time (uttrykning faktureres minimum 2 timer) 1000 1000
Trimrom /styrkeløft Hofhallen 110 160
Møterom Hofhallen 70 100 130
Klatrevegg Gjøklep pr 60 min 55 Kun etter samråd med klatregruppen
Klatrevegg Hofhallen pr 60 min 110 Kun etter samråd med klatregruppen
Kiosk Hofhallen 70 100 130
Felles for haller v/behov: Legging av gulv pr gang 7 050 7 050 7 050
Obligatorisk ved gulvlegging; vaktmester pr time 540 540 540

Arrangement

  • 25 % av bruttoinntekten eller minstepris kr. 445,- (kr. 680,- på lørdager og søndager). Etter 3 timer betales kr. 170,- per time utover minsteprisen.
  • Treningskamper (m/tribune) i tildelt treningstid kr. 130,- i tillegg til ordinær leiepris.
Gymsaler (inkl garderobe) Tilskuddsberettigede lag og foreninger i kommunen Lag/foreninger utenfor kommunen, bedriftsidrettslag og private idrettsklubber Kommersiell For skoler
Kleiverud 75 315 455 215
Botne 75 315 455 215
Utrykning vakt pr time (utrykning faktureres minimum 2 timer) 1000 1000 1000 1000
Garderobe (kun garderobe) pr 60 min, Flerbrukshall/idrettshall/gymsal 50 165 x x

 

Voldshagen Hverdager Fredag, lørdag, søndag
Voldshagen m/kjøkken 450 1290
Dekking/rydding dagen før 250 250
Diverse/ekstra renhold pr time v/smuss 538 538

 

Kultursalen Tilskuddsberettigede lag og foreninger i kommunen Lag/foreninger utenfor kommunen, bedriftsidrettslag og private idrettsklubber
Hele kulturhuset m/ sal + kjøkken pr dag 1 980 3 950
Hovedinngang, vestibyle + kjøkken pr dag 1 000 2000
Dekking/rydding dagen før 250 500
Diverse/ekstra renhold pr time v/smuss 538 538
Bandbinge pr kveld (gratis for alle under 18år) 200 200
Tekniker pr time 335 335
Ødegårdsbua Pris pr dag mandag tom torsdag Pris pr dag fredag tom søndag
29.10 - 05.04 800 1000
06.04 - 28.10 - Leies ut av Oslo Friluftsråd x x
Leie av Biorama i Holmestrand Pris
Pr forestillingsdag for tilskuddsberettigede 5000
Øvelsesdag for tilskuddsberettigede 1000
Maskinrommet 200
Bandrom pr kveld (130 ved langtidsleie) (gratis for alle under 18år) 200
Speilsal 270
Lager (kun langtidsleie) 40
Tekniker pr time 350

Biorama - ta kontakt med kultur, etter avtale

Leie bibliotek Pris
Biblioteket Hof - ta kontakt Gratis
Biblioteket Holmestrand, Multirommet - ta kontakt 2000
Biblioteket Holmestrand, Tekniker pr time - ta kontakt 350
Biblioteket Holmestrand, Møterom (flere) - ta kontakt Gratis

 

Kjærsenteret Pris pr dag mandag tom torsdag Pris pr dag fredag tom søndag
Frivillige organisasjoner og enkeltpersoner 800 1000

Ved utleie av park/grøntanlegg og friluftsområder vurderes leieprisen i hvert enkelt tilfelle.

Leie Hof skole Innenbygds Utenbygds
Utleie lag og foreninger, kun mandag-torsdag
Alle klasserom 110 220
Baser/diverse rom 220 430
Personalrom m/kjøkken 270 540
SFO m/kjøkken 220 430
Lavvo/grillhytte 430 870
Datarom 220 430
Skolekjøkken 270 540
Utleie privat, kun mandag-torsdag
Alle klasserom 220
Baser/diverse rom 330
Personalrom m/kjøkken 540
SFO m/kjøkken 330
Lavvo/grillhytte 430
Skolekjøkken 540