Landbrukskontoret

Her finner du mer om hva landbrukskontoret kan hjelpe deg med.

Fra 01.01.2018 er landbrukskontoret for Holmestrand, Sande og Svelvik kommuner bli samlet i rådhuset i Sande. Der vil det være fire personer som jobber med landbruk og tilgrensende saksområder:

Bjørn Elnan (tjenestekoordinator)
Bjørn (til h. på bildet) bor i Holmestrand. Han er tjenestekoordinator på landbrukskontoret samtidig som han er skogbrukssjef i Sande og Svelvik. Bjørn har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning og har vært ansatt i Sande kommune siden 1988. 

Ivaylo Ivanov
Ivo (nr. to fra høyre på bildet) kommer opprinnelig fra Bulgaria, men har vært bosatt i Norge siden 2007. Ivo har utdannelse innen økologisk landbruk og startet i jobben som landbruksrådgiver i november 2017.

Dag Erik Arnesen
Dag Erik er bosatt i Lier, er utdannet agrotekniker med tilleggsutdannelse innen natur- og miljøvernfag samt innen fiskeri og akvakultur. Dag Erik kommer fra stilling som landbruksrådgiver i Aure kommune og startet i jobben som landbruksrådgiver her hos oss i november 2018.

Jenny Malene Haarberg
Jenny kommer fra Steinkjer, har utdannelse innen skog- og utmarksforvaltning fra Høgskolen i Steinkjer, og startet i jobben som landbruksrådgiver i oktober 2019.

Hvem har ansvar for hva?
 

Oppgave Holmestrand Sande
Jordbrukssaker Dag Erik Arnesen Ivaylo Ivanov
Skogbrukssaker Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Konsesjonssaker Dag Erik Arnesen og Jenny Malene Haarberg Ivaylo Ivanov og Bjørn Elnan
Saker til Innovasjon Norge Dag Erik Arnesen Ivaylo Ivanov
Viltforvaltning Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Jegerprøve Jenny Malene Haarberg Jenny Malene Haarberg
Fiskeforvaltning Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Vannområde - Eikeren og Breiangen Dag Erik Arnesen Dag Erik Arnesen
Motorferdsel i utmark Jenny Malene Haarberg Bjørn Elnan
Sande kommuneskog Bjørn Elnan

 

Slik får du kontakt

For å være sikker på å treffe oss, bør du gjøre avtale på forhånd. Ring sentralbordet i Sande kommune på telefon 33 78 70 00.                         

  • Post som gjelder Holmestand sendes til Holmestrand kommune.
  • Post som gjelder Sande og Svelvik kommuner sendes til Sande kommune.
Navn Adresse Epost Telefon
Sande kommune Pb. 300, 3071 Sande postmottak@sande-ve.kommune.no 33 78 70 00
Holmestrand kommune Pb. 312, 3081 Holmestrand postmottak@holmestrand.kommune.no 33 05 95 00
Skogbrukssjef (Sande): Bjørn Elnan bjorn.elnan@sande-ve.kommune.no 482 69 282
Landbruksrådgiver (Sande): Ivaylo Ivanov ivaylo.ivanov@sande-ve.kommune.no 468 10 145
Landbruksrådgiver (Holmestrand): Dag Erik Arnesen dag.erik.arnesen@holmestrand.kommune.no 900 42 053
Landbruksrådgiver (Holmestrand): Jenny Malene Haarberg jenny.malene.haarberg@holmestrand.kommune.no 902 34 194