Kart

Her finner du en kartportal som inneholder basiskart og mange typer temakart.

Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold

Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Forenklet kartløsning er en raskere løsning som også fungerer på nettbrett og mobil, men som da har noe begrenset innhold og funksjonalitet.
 

Forenklet kartløsning

Forenklet kartløsning - kart over Holmestrand
 

Vestfoldkart

Standardkart - med kart og arealplan
 

Viktig informasjon om kartløsningen


Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Gårdsnummer på Tjøme i Færder kommune og Hof i Holmestrand kommune har fått nye gårdsnummer. Alle gårdsnummer har fått et tillegg på 200. Eks. gnr. 1 blir gnr. 201.

Her er hele kartportalen for Vestfold