Seksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende
 

Seksjonering og deling av eiendommen

Dersom eiendommen kan deles kan det være fordelaktig å dele i egne gnr./bnr. På denne måten unngår man en del ulemper og problemer ved senere utbygging og disponering av eiendommen.

Du må da søke om å dele eiendommen i stedet for.

 

Seksjonering av søknadspliktige byggetiltak

Husk at du også må søke om godkjenning av byggesaken, dersom tiltaket er søknadspliktig.

 

Hvordan søker jeg om seksjonering?

Send søknadsskjema til kommunen.


Vedlegg:

  • Situasjonsplan (kartutsnitt som viser eiendomsgrenser og bebyggelse på eiendommen)

  • Plantegninger

  • Vedtekter

 

Saksbehandlingstid

Seksjonering behandles normalt innen 4-6 uker fra komplett søknad. Saksbehandlingstid for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.