Sammenslåing av eiendommer

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Det er ikke gebyr for denne tjenesten.
 

 


Slik søker du om sammenslåing


Send søknadsskjema til kommunen.


Søknadsskjema (PDF, 36 kB)

 

Legg ved:

 

Viktige begrensninger


Eiendommer som slås sammen skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengende areal. Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere.

 

Saksbehandlingstid


Krav om sammenslåing skal behandles innen 6 uker.