Oppheve seksjonering

Oppheving av et eierseksjonssameie krever tilslutning fra alle sameierne.
Når eierseksjonssameiet slettes, blir eiendommen et ordinært sameie.
De tidligere seksjonseiere blir sameiere i eiendommen med andel lik tidligere sameiebrøk.

 

Søke om oppheving av seksjonering

  • Krav om sletting sendes til kommunen, Plan- og bygningsavdelingen
  • Legg ved: Skriftlig samtykke fra alle seksjonseiere