Klarlegging av eksisterende grense

Dersom det er uklart hvor en eksisterende grense mellom to eiendommer går, kan grensen klarlegges ved en oppmålingsforretning.

 


Slik får du klarlagt eksisterende grense

 

Saksbehandlingstid

Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.