Grensejustering

 

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.


Slik søker du om grensejustering

Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet. Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen.

 

Søknadsskjema (PDF, 36 kB)

  
Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2.
Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.
Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp. Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

 
Saksbehandlingstid

Grensejustering skal utføres innen 16 uker.