Eiendomsinformasjon

Matrikkel - landets offisielle eiendomsregister
Matrikkelen inneholder en oversikt over eiendommer, eiendomsgrenser, adresser og bygninger.
 


Informasjonen lagret på den enkelte eiendom kan fås av eier gjennom bestilling av et matrikkelbrev.
Matrikkelbrev erstatter det som tidligere het målebrev.

 

Matrikkelbrev kan bestilles pr epost: postmottak@holmestrand.kommune.no