Deling av eiendom

Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om oppretting av ny matrikkelenhet.
Ved oppretting av ny matrikkelenhet blir det etablert en ny selvstendig eiendom med eget gårds- og bruksnummer.

Opprettelse av ny grunneiendom innebærer to tjenester/prosesser:

 • Tillatelse til oppretting av ny matrikkelenhet (deling)
 • Oppmålingsforretning (grensepunktene blir merket, det skrives og signeres en avtale/protokoll, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og nytt bruksnummer tinglyses)

 
Hvis ikke annet blir opplyst om eller ønsket i søknaden, blir oppmålingsforretning automatisk rekvirert når tillatelsen blir gitt.
 
Dersom søknaden avviker fra planstatus må du også søke om planendring, evt dispensasjon.

 
Slik søker du om opprettelse av ny grunneiendom

 1. Bestill naboliste og opplysninger om planstatus fra kommunen.
   
 2. Fyll ut søknadsskjema.

  Søknadsskjema
   (PDF, 36 kB)

 3. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen.Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
   

 4. Send søknad til kommunen etter at nabovarslingen på 2 uker er utløpt,
  vedlegg:
  o    Kart som viser ønsket grense.
  o    Gjenpart m/kvittering for nabovarsel.

 
Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfrist for delingssaker er generelt 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende planstatus.
 
Behandlingsfrist for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.