Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.
 

Arealoverføring innebærer to tjenester/prosesser:

 

 • Tillatelse til arealoverføringen.
 • Oppmåling av ny grense (grensepunktene blir merket, det skrives og signeres en avtale/protokoll, nye grenser registreres i eiendomsregisteret og overføringen blir tinglyst).

 

Hvis ikke annet blir opplyst om eller ønsket i søknaden, blir oppmålingsforretning automatisk rekvirert når tillatelsen blir gitt.
 
Dersom søknaden avviker fra planstatus må du også søke om planendring, evt dispensasjon.


 
Slik søker du om arealoverføring

 

 1. Bestill naboliste og opplysninger om planstatus fra kommunen.
   
 2. Fyll ut søknadsskjema.

  Søknadsskjema (PDF, 36 kB)

   

 3. Send ut nabovarsel basert på listen fra kommunen. Du kan bruke papirskjemaet for nabovarsel til Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK). Naboene skal ha kopi av de samme vedleggene du sender til kommunen.
   
 4. Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.

Vedlegg:

 

Ved evt pant på avgivereiendommen må den slettes eller det må tinglyses erklæring om pantefrafall.


 
Saksbehandlingstid

Saksbehandlingsfrist for arealoverføring er generelt 12 uker fra søknaden er komplett. Dette forutsetter at søknaden er i samsvar med gjeldende planstatus.

Behandlingsfrist for oppmålingsforretning er inntil 16 uker.