Adresse

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles adresse av kommunen.
 
Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.

 


Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen gjør da vedtak om endringer med 3 ukers klagefrist .
 
Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med oppmålingsavdelingen i kommunen.
 


Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å merke bygning/eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei eller atkomstvei. Det er eier eller fester som skal bekoste skiltingen.
 
Husk at skiltet er der for at uttrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende skal finne fram fort og enkelt.

 

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 26.08.2014