Søke om skilt og reklame

 

Skilt/reklame er et søknadspliktig tiltak. En slik søknad må fremmes av kvalifisert foretak. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.

 

Vedtekter for skilt og reklameinnretninger og lignende for Holmstrand kommune (PDF, 666 kB)(pdf)

 

 

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 27.02.2017