Riving av bygg

Følgende tiltak er unntatt søknadsplikt når du skal rive: 

Jf plan- og bygningsloven må du søke om å bygge. Det må du også hvis du skal rive en bygning.

Skal du rive f.eks. et uthus, garasje og bod ≤ 50 m², behøver du ikke søke kommunen. Sjekk om tiltaket ditt er nevnt i byggesaksforskriften § 4-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så behøver du ikke søke kommunen om å rive det.
 

 

Større tiltak krever kvalifisert foretak

Skal du rive et bygg som er større enn 50m², så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.

 
Dokumenter som må vedlegges søknad om riving

  • Søknadsskjema (Elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)

  • Gjenpart av nabovarsel

  • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer

  • Erklæring om at du har varslet de som har pengeheftelser på eiendommen

  • Eventuelt søknad om dispensasjon

  • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket du skal rive inntegnet på kartet du fikk fra kommunen (slik at kommunen vet hvilket bygg som skal fjernes fra kartet)

Publisert av Pernilla Selander Tronrud. Sist endret 27.02.2017