Søke om gjerde/innhegning

 

Gjerde eller innhegning er enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel stakittgjerder, flettverksgjerder og lignende. Åpne deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.
Det er viktig at du sjekker med reguleringsbestemmelsene for det området du bor i, da det kan være bestemmelser om at gjerdet er søknadspliktig.


 

Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse:

  1. Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 meter. 

  2. Leveg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.

  3. Innhegning mot veg med inntil 1,5 m høyde. Innhegningen må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei