Søke om fasadeendring

Følgende kan du gjøre uten søknad


 
Som regel behøver du ikke søke om følgende:

  • Utskifting av vinduer/dører med nye av tilsvarende utforming

  • Oppussing/vedlikehold

 

 
Utover dette må det vurderes i hvert enkelt tilfelle om fasadeendringen er søknadspliktig eller ikke. Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen. Det er bedre å sjekke, enn å risikere at du utfører noe som er søknadspliktig og som det viser seg ikke kan godkjennes.


 
Du er ansvarlig for at bygningen utformes i tråd med alt regelverk. Du finner mer informasjon om dette på informasjonssiden for tiltak som ikke krever søknad.


 
Følgende krever søknad fra kvalifisert foretak

 

Skal du gjøre en mer omfattende fasadeendring enn det som nevnes ovenfor så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak. Med dette menes foretak med fortrinnsvis sentral eller lokal godkjenning.