Ekeberg skole

Ekeberg skole 1 - Klikk for stort bilde

Praktisk informasjon

  • Ekeberg skole er en barneskole med omtrent 370 elever og 57 ansatte i skole og SFO
  • Besøksadresse er Hvittingfossveien 59, 3083 Holmestrand
  • Skolen ligger ca 2,5 km fra sentrum og har  elever både fra byen og kretsen rundt skolen
  • Skolen ligger sentralt  til i forhold til idrettsanlegg, turområder og skiløyper
  • Skolen er bygget i 1952, men er bygget om og utvidet  flere ganger
  • SFO –avdelingen ble restaurert og var klar til bruk høsten 2014
  • I 2015 ble vår nye flerbrukshall ferdigstilt
  • Ombyggingen av skolens uteområde ble ferdig høsten 2017
  • Elevene starter skoledagen 08.30
  • Elever som bor i sentrum har etter et politisk vedtak krav på skoleskyss på grunn av farlig skolevei. VKT er ansvarlig på skoleskyss i Vestfold og et elektronisk system sørger for at alle som har krav på skyss får busskort.

Råd og utvalg

FAU-leder: Rebecca Bu Johansson
SU-leder: Kari Anne Eriksen
Elevrådsleder: Kristina Aleksander Gebrehawariyat og Tilde Sofie Gjedrem Stormorken

 

Pedagogisk plattform for Ekeberg skole (PDF, 231 kB)

Trivselsregler for Ekeberg skole (PDF, 101 kB)

Handlingsplan mot mobbing for Ekeberg skole (PDF, 192 kB)

Kontaktinfo

Ekeberg skole
Tlf: 33 05 96 20
Inger Rønning
Rektor
Tlf: 33 05 96 22
Vibeke Ortveit
Undervisningsinspektør 1.trinn og SFO-leder
Tlf: 33 05 96 99
Bodil Sakkestad
Undervisningsinspektør 2-4.trinn
Tlf: 33 05 96 23
Espen Raastad
Undervisningsinspektør 5-7.trinn
Tlf: 33 05 96 24