Botne skole

Bildet viser skolegården og lekeapparatene på Botne skole. - Klikk for stort bilde

Praktisk informasjon

  • Botne skole er en barneskole med ca. 310 elever og 55 ansatte i skole og SFO
  • Skolen ligger landlig til ca. 7 km fra sentrum. Nærmeste nabo er Gullhaug barnehage og Bergskogen
  • Uteområdet består av kunstgressbane, ballbinge, friområder og områder med lekeapparater
  • Skolen er bygget i 1970, med påbygg i 2003 og 2012
  • Skoledagen starter 08.15
  • Mange elever ved skolen har krav på skoleskyss på grunn av avstand og farlig skoleskyss. VKT er ansvarlig på skoleskyss i Vestfold og et elektronisk system sørger for at alle som har krav på skyss får busskort. Tidspunkter for skoleskyss finner du her

Praksisskole

Botne skole er praksisskole for Universitetet i Sørøst-Norge. Vi har gleden av å ta imot studenter som studerer på Bakkenteigen. Skolen har tre praksislærere som tar imot studenter fra grunnskolelærerutdanningen 1-7 og grunnskolelærerutdanningen 5-10, samt barnehagelærerutdanningen hvert år. Skolen har gode erfaringer med å være praksisskole.

Råd og utvalg:

FAU-leder: Ole Johan P. Nerdrum
SU-leder: Kjerstin Sjøblom

Kontaktinfo

Botne skole
Tlf: 33 05 96 19
Kjerstin Sjøblom
Rektor
Tlf: 33 05 96 12
Inger Elise Kuhlmeyer
Inspektør
Tlf: 33 05 96 13
SFO Botne skole
SFO-leder Torild Nilsen
Tlf: 33 05 96 17
Mob: 33 05 96 18