Botne skole

Bildet viser skolegården og lekeapparatene på Botne skole. - Klikk for stort bilde

Praktisk informasjon

  • Botne skole er en barneskole med ca. 310 elever og 55 ansatte i skole og SFO
  • Skolen ligger landlig til ca. 7 km fra sentrum. Nærmeste nabo er Gullhaug barnehage og Bergskogen
  • Uteområdet består av kunstgressbane, ballbinge, friområder og områder med lekeapparater
  • Skolen er bygget i 1970, med påbygg i 2003 og 2012
  • Skoledagen starter 08.15
  • Mange elever ved skolen har krav på skoleskyss på grunn av avstand og farlig skolevei. VKT er ansvarlig på skoleskyss i Vestfold og et elektronisk system sørger for at alle som har krav på skyss får busskort. Tidspunkter for skoleskyss finner du her (PDF, 112 kB).

Praksisskole

Botne skole er praksisskole for Universitetet i Sørøst-Norge. Vi har gleden av å ta imot studenter som studerer på Bakkenteigen. Skolen har tre praksislærere som tar imot studenter fra grunnskolelærerutdanningen 1-7 og grunnskolelærerutdanningen 5-10, samt barnehagelærerutdanningen hvert år. Skolen har gode erfaringer med å være praksisskole.

Råd og utvalg:

FAU-leder: Ole Johan P. Nerdrum
SU-leder: Kjerstin Sjøblom

Kontaktinfo

Botne skole
Tlf: 33 05 96 19
Kjerstin Sjøblom
Rektor
Tlf: 33 05 96 12
Inger Elise Kuhlmeyer
Inspektør
Tlf: 33 05 96 12
Fredrik Bertelsen
Inspektør
Tlf: 33 05 96 12
SFO Botne skole
SFO-leder Torild Nilsen
Tlf: 33 05 96 17
Mob: 33 05 96 18