Skolehelsetjenesten i Holmestrand

Skolehelsetjenestens formål er å fremme fysisk og psykisk helse, fremme gode og miljømessige forhold og forebygge sykdom og skade. Denne tjenesten er en del av den lovbestemte helsetjenesten i kommunen.


Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen. Tjenesten består av helsesøster, skolelege og fysioterapeut.

Hva kan Skolehelsetjenesten hjelpe med?

Det tilbys helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging, veiledning og helseopplysning, individuelt eller i grupper, og vaksinasjon etter barnevaksinasjonsprogrammet.

 

Alle elever ved skolene i Holmestrand er tilknyttet skolehelsetjenesten. Elever som trenger det, blir fulgt opp av helsetjenesten, eventuelt henvist til spesialist. Alt skjer i samarbeid med foreldrene.


Tjenesten tilbyr også samtalegrupper for elever med spesielle problemer. Det skjer i samarbeid med foreldre og skole Helsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen. Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.


På denne lenken finner du tilbud på de enkelte skoletrinnene i barneskolen: Skolehelsetjenesten på barneskolene. (PDF, 204 kB)
 

På denne lenken finner du tilbud på ungdomsskolen: Skolehelsetjenesten på ungdomsskolen. (PDF, 215 kB)

 

Henvisning til fysioterapitjenesten for barn og unge (DOCX, 29 kB)

 

Kontakt oss gjerne

Har du spørsmål eller bekymring om barnets helse, trivsel eller skolemiljø, er det fint om du tar kontakt med oss direkte eller via lærer. Vi er på skolen til faste tider og kan nås ved de ulike skolene der via telefon eller e-post. Helsetjenesten kan også kontaktes gjennom helsestasjonen på telefon 33 06 43 00.