Skolefritidsordningen (SFO)

Det er skolefritidsordninger ved alle barneskolene i Holmestrand. Åpningstiden for skolefritidsordningene er 40 uker per år. I tillegg er én av SFO-ene åpen i høstferie, vinterferie og to uker etter skoleslutt i juni. SFO er lukket i juli, mellom jul og nyttår og i påskeuka.

 

Søke eller endre SFO plassSFO-rute 2018-2019 (PDF, 96 kB)

Informasjonshefte (PDF, 244 kB)Forskrift om kommunal SFO (PDF, 100 kB)

 

Kontaktinformasjon

 

SFO
Navn Leder Telefon E-post
Botne skole SFO Torild E. Nilsen 33 05 03 16/476 20 374 torild.nilsen@holmestrand.kommune.no
Ekeberg skole SFO Bente N Marthinsen 33 09 80 01 bente.n.marthinsen@holmestrand.kommune.no
Kleiverud skole SFO Janne D Stanger 33 06 42 17/ 33 06 42 18 janne.dinga.stanger@holmestrand.kommune.no
Hof skole SFO Astri Bryde 33 09 52 70 astri.bryde@holmestrand.kommune.no