Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Holmestrand og Sande har felles PP-tjeneste. PP-tjenesten arbeider for å sikre tilfredsstillende og likeverdig opplæring for alle barn, unge og voksne med særskilte behov. 

Vi tilbyr råd, veiledning og utredning av vansker hos barn, unge og voksne, samt vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp i barnehager og spesialundervisning i skolen.

PP-tjenesten er en viktig samarbeidspartner når barn og unge har sammensatte behov. Alle som arbeider i PP-tjenesten har taushetsplikt. Våre tjenester er gratis.

Kontaktinformasjon:

Telefon:
PPT sentralbord: 469 19 733

E-post: 
ppt@holmestrand.kommune.no                  

Postadresse:
Pedagogisk – psykologisk tjeneste, Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand.

Besøksadresse:
Langgata 47, Holmestrand.

Kontaktinformasjon ansatte:

Navn Tittel Telefonnummer
Christine Scott Virksomhetsleder 402 20 516
Marianne Lund Merkantil 469 19 733
Helene Astrup Kaurel PP-rådgiver 948 19 735
Line Solheim PP-rådgiver 408 01 721
Svanhild Sandberg PP-rådgiver 909 52 478
Christine Arnesen PP-rådgiver 908 84 174
Bente Sigstad PP-rådgiver 948 32 396
Victoria Berg PP-rådgiver Permisjon til 01.01.20
Ida Kristine Solesvik PP-rådgiver 408 01 721
Ida Kloster – Jensen PP-rådgiver 902 60 449
Evgeniya Romanova PP-rådgiver 408 01 720
Gitte Snekkestad PP-rådgiver 905 70 546
Iris B. Loe PP-rådgiver 906 64 897
Line Solheim PP-rådgiver 408 01 721