Kommunesammenslåing

Etter kommunevalget høsten 2015 er det Holmestrand og Hof kommuner som går videre i arbeidet med en sammenslåing. Sande og Re har trukket seg fra prosessen etter at folkeavstemningene vise flertall mot at de to kommunene skulle gå inn i en større kommune i nordre Vestfold.

 

De nye dokumentene og referatene som utarbeides i forbindelse med prosessen i Hof/Holmestrand ligger nå under overskriften “Sammenslåing Hof-Holmestrand”. Inntil videre ligger også de eldre dokumentene fra prosessene i 3- og 4K under sine respektive overskrifter.

Kontaktinfo

Inger Christensen
Næringssjef
Tlf: 33 06 41 67
Mob: 907 72 245