Sammfunnsutvikling

Fredag 20.mars 2015 kom Stortingsmeldingen "Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner", Meld.St. 14.

Meldingen vil bli drøftet i mulighetsstudien som utarbeides i forbindelse med kommunereformen hos oss.

Her finner du hele meldingen til Stortinget