Vakttelefon ved brøyting

 

Telefonnummer:   91 15 75 83 

Telefonen blir ikke betjent mens brøyting pgår pga. sikkerhet. Send evt. SMS for viktige beskjeder. 

 

For riks- og fylkesveier ring vegtrafikksentralen: 175