Trafikksikkerhet i Holmestrand kommune


Trafikksikkert for barn og unge - Klikk for stort bilde

Innbyggere skal ha en trafikksikker kommune. Gjennom Holmestrand kommunes trafikksikkerhetsplan defineres kommunens innsats i trafikksikkerhetsarbeidet.

Vi ønsker å redusere antall ulykker og utrygghetsfølelsen, spesielt hos myke trafikanter. For å få ned antall ulykker og alvorlighetsgraden i ulykkene, er det viktig at alle aktører deltar aktivt.

 
Trafikksikkerhetsplanen har flere funksjoner:

 

  • Få tilskuddsmidler
  • Gi en oversikt over ulykkes- og utrygghetssituasjonen i kommunen
  • Formidle informasjon om dagens bilde av trafikksikkerheten i kommunen.
  • Påvirke kommunens innbyggere til å delta aktivt i det videre trafikksikkerhetsarbeidet, også gjennom å komme med innspill til fysiske tiltak som en del av grunnlaget for revidert TS-plan.
  • Forplikte til samarbeid om trafikksikkerhet ulike sektorer imellom
  • Gi klare strategiske retningslinjer i forhold til videre trafikksikkerhetsarbeid.
  • Danne bedre grunnlag for budsjettmessige prioriteringer.
  • Påvirke sentrale aktører til å engasjere seg og bevilge nødvendige midler til å gjennomføre tiltak.
  • Prioritere fysiske trafikksikkerhetstiltak

Les Holmestrand kommunes trafikksikkerhetsplan 2018-2021 her (PDF, 2 MB)