Meld feil på gatelys

Holmestrand kommune har ansvaret for gatelys på kommunale veier og fylkesveier. 

Laugstol foretar drift og vedlikehold av gatelysene for Holmestrand kommune.Hvis gatelysene ikke virker, bruk feilmeldingsskjemaet og meld om feil.


Av og til står gatelysene på om dagen. Dette gjøres for å sjekke om lysene virker, og når det utføres vedlikehold på gatelysene.

 

Feilmeldingsskjema

 

Ved henvendelse angående gatelys på riksvei, kontakt Statens vegvesen.