Utvidelse av skjenkebevilling for en enkeltanledning

Når trenger du utvidelse av alminnelig skjenkebevilling?

Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling for en enkeltanledning kan utvides til å gjelde:

 

  • Et tilleggslokale eller utendørs areal i umiddelbar nærhet til serveringsstedet.

  • Drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for

  • Utvidet åpnings- og skjenketid


Hva koster det?

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av bevilling.

 

Hvordan søke?

Du må søke senest tre uker før arrangementet.
 
Skriv ut søknadsskjemaet nedenfor eller ta kontakt med Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand, tlf.
33 05 95 00 eller e-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

 

 
Søknadsskjema (DOCX, 80 kB)

 

 

Dersom arrangementet skal være utendørs må du sende inn en tegning eller skisse over arrangementsområdet.
 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er inntil tre uker fra søknaden er mottatt.

 

Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for salgs- og skjenkesteder:

Alkoholloven
Alkoholforskriften
Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, Holmestrand kommune
Helsedirektoratets "Håndbok i alkoholloven m.v."