Skjenkebevilling

 

 

Når trenger du skjenkebevilling?


 •Skal du starte serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både
  serveringsbevilling og skjenkebevilling.


 •Har du serveringsbevilling fra før og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om
  skjenkebevilling.


 •Hvis du overtar et eksisterende serverings- eller skjenkested, må du søke om
  egen bevilling så snart som mulig, og senest 30 dager fra overtagelsesdato.

 

 

Hvordan få skjenkebevilling?


•Skjenkebevilling gis til selskapet som driver stedet.


•Bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.


•Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven etter alkoholloven


•Styrer og stedfortreder må ha utvist uklanderlig vandel i forhold til
  alkohollovgivningen


•Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller arbeide der i kraft av
 eierstilling


Styrer og stedfortreder må være over 20 år


 

Hvordan søke om skjenkebevilling?

Skriv ut søknadsskjemaet nedenfor eller ta kontakt med
Holmestrand kommune,
Postboks 312,
3081 Holmestrand,
tlf.
33 05 95 00 eller e-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

 

 
Skjema - Skjenkebevilling (DOC, 161 kB)

 

 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.


 
Skjenketider for alkoholholdig drikk

Holmestrand kommune har vedtatt følgende generelle skjenketider i en forskrift: Skjenking av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol (alkoholholdig drikk gruppe 1) og alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent (alkoholholdig drikk gruppe 2) kan skje fra kl. 08.00 til kl. 02.00.


Skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer (alkoholholdig drikk gruppe 3) kan skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00.

 
Det kan fastsettes andre skjenketider for det enkelte serveringsstedet.


Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for salgs- og skjenkesteder 


Alkoholloven
Alkoholforskriften 
Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, Holmestrand kommune 
Helsedirektoratets "Håndbok i alkoholloven m.v."
 

 

 

Kontaktinfo

Tove Brun Hakkebo
Tlf: 33 05 95 00