Skjenkebevilling for et sluttet selskap

Når trenger du skjenkebevilling for et sluttet selskap?

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om ambulerende skjenkebevilling.

Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement.
 

Skjenkebevillingen er nødvendig dersom du leier lokaler og utleier står for andre deler av arrangementet, dersom du tar betalt for alkohol eller dersom lokalet festen skal holdes i kun har serveringsbevilling.

Du trenger ikke søke hvis arrangementslokalet allerede har alminnelig skjenkebevilling.


Hvilke krav må du oppfylle?

Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være over 20 år.


Hva koster det?

Gebyrsatsen er for tiden 360 kroner pr. arrangement.


Hvordan søke?

Skriv ut søknadsskjemaet nedenfor eller ta kontakt med:


Holmestrand kommune,
Postboks 312, 3081 Holmestrand,
tlf. 33 05 95 00 eller e.post: postmottak@holmestrand.kommune.no


 
Søknadsskjema (DOC, 102 kB)

 

 
Er det et utendørsarrangement må du legge ved en skisse av utearealet og innhente grunneiers tillatelse til å bruke arealet. 

 
Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er inntil 2 uker. Behandlingstiden kan bli lengre i forbindelse med høytider og andre fridager Svar sendes ut straks søknaden er ferdig behandlet.

 

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for salgs- og skjenkesteder:

 

Alkoholloven
Alkoholforskriften
Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, Holmestrand kommune
Helsedirektoratets "Håndbok i alkoholloven m.v."

Kontaktinfo

Tove Brun Hakkebo
Tlf: 33 05 95 00