Skjenkebevilling for et åpent arrangement

Når trenger du skjenkebevilling for et åpent arrangement?

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet.

 

Hvilke krav må du oppfylle?

 

  • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen og en stedfortreder for skjenkeansvarlig. Disse personene må være over 20 år.

  • Hvis det blir skjenkekontroll under arrangementet, må du kunne vise vedtaket for den gitte bevillingen og kvittering for betalt bevillingsgebyr.

  • For store arrangementer og arrangementer som går over flere dager, må du levere omsetningsoppgave senest 14 dager etter arrangementet.

  • Du må sørge for at det er tilstrekkelig med betjening og vakter til å sørge for at bestemmelsene i alkohollovgivningen overholdes og at ro og orden opprettholdes.

 

Hva koster det?

Det avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Mistegebyret er for tiden 360 kroner. Dette skal betales før arrangementet holdes.
Omsetningsoppgave skal dokumenteres med leverandørfakturaer og/eller kvitteringer, og sendes kommunen senest 14 dager etter arrangementet.


Her kan du laste ned skjema for omsetningsoppgaven du må levere etter arrangementet.

 

 

Omsetningsoppgave (DOCX, 34 kB)

 

 

Hvordan søke?

Du må søke senest 4 uker før arrangementet.
 
Skriv ut søknadsskjemaet nedenfor eller ta kontakt med
Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand, tlf.
33 05 95 00 eller e-post: postmottak@holmestrand.kommune.no

 


Skjema - Åpent arrangement (DOCX, 39 kB)

 

 

Hvor lang tid tar det å få svar?

Behandlingstiden er inntil 4 uker fra søknaden er mottatt. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre. Svar sendes ut straks saken er ferdigbehandlet. 


Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for salgs- og skjenkesteder:
 
Alkoholloven 
Alkoholforskriften 
Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, Holmestrand kommune 
Helsedirektoratets "Håndbok i alkoholloven m.v."

Kontaktinfo

Tove Brun Hakkebo
Tlf: 33 05 95 00