Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat og/eller drikke må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.
Flere opplysninger finner du her
 

Hvordan få serveringsbevilling?

Serveringsbevilling gis til den personen eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av serveringsstedet.

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven).

Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften.
Flere opplysninger om Etablererprøven (kunnskapsprøve etter serveringsloven) finner du her.
 

Meldeplikt for serveringssteder

Alle som vil starte opp næringsmiddelvirksomhet eller ønsker å starte matservering, skal på forhånd melde fra om det til det lokale Mattilsynet via Mattilsynets skjematjenester.

Den som er ansvarlig for næringsmiddelvirksomheten skal sikre at de ansatte får nødvendig veiledning og opplæring i næringsmiddelhygiene og i virksomhetens internkontroll.

Du registrer din virksomhet ved å benytte skjemaet Ny næringsvirksomhet på Mattilsynets skjematjenester.

Kontaktinformasjon:

Mattilsynets avdelingskontor, tlf. 22 40 00 00
 

Hvordan søke om serveringsbevilling?

Skriv ut søknadsskjemaet nedenfor eller ta kontakt med:

Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand,
tlf. 33 05 95 00 eller e.post: postmottak@holmestrand.kommune.no

 

Skjema - Serveringsbevilling (DOCX, 75 kB)

 

Skjema - Godkjenning av ny daglig leder (PDF, 29 kB)


Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager.
Behandlingstiden kan bli lengre hvis politi eller skatte- og avgiftsmyndigheter har bemerkninger til søknaden.


Lover og forskrifter

Oversikt over lover og regler som gjelder for serveringssteder 

Serveringsloven 
Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Kontaktinfo

Tove Brun Hakkebo
Tlf: 33 05 95 00