Salgsbevilling

Når trenger du salgsbevilling?

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling.

Salgsbevilling gjelder for drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol, og gis til:

  • Dagligvareforretninger

  • Øl- og mineralvannutsalg

  • Bryggeriutsalg

 

Kiosker og bensinstasjoner kan ikke få salgsbevilling.

 

Hvordan få salgsbevilling?

Bevillingen gis til den personen eller det selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.


Hvordan søke om salgsbevilling?

Skriv ut søknadsskjemaet nedenfor eller ta kontakt med Holmestrand kommune, Postboks 312, 3081 Holmestrand, tlf. 33 05 95 00 eller e.post: postmottak@holmestrand.kommune.no
 


Søknadsskjema (DOC, 131 kB)


 

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt inn alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet, skatteoppkreveren og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

 

Salgstider for øl

Salgssteder med kommunal bevilling til salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1, kan selge/utlevere alkoholholdig drikk fra:

 

Kl. 08:00 – 20:00 mandag til fredag og dagen før Kristi himmelfartsdag
Kl. 08:00 – 18:00 dager før søn- og helligdager
Kl. 08:00 – 16:00 påske-, pinse- og julaften (jf. lov om helligdager og helligdagsfred § 5 første ledd.)

 

Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jf. alkohollovens § 3-7 tredje ledd.

 

Lover og regler

Oversikt over lover og regler som gjelder for salgs- og skjenkesteder:
 

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Forskrift for salgstider for alkoholholdig drikk fra forretningene, Holmestrand kommune

Helsedirektoratets "Håndbok i alkoholloven m.v."

 

 

Kontaktinfo

Tove Brun Hakkebo
Tlf: 33 05 95 00