Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger

 

 

Lover og regler

 

Alkoholloven

Alkoholforskriften 

Forskrift for åpnings- og skjenketider for serveringsstedene, og salgstider for alkoholholdig drikk fra forretningene, Holmestrand kommune, Vestfold

Helsedirektoratets "Håndbok i alkoholloven m.v."

Serveringsloven

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

Alkoholpolitiske retningslinjer for Holmestrand kommune (PDF, 169 kB) (pdf)

 

Kontaktinfo

Holmestrand Kommune
Tlf: 33 05 95 00