Næringsliv

Felles næringssjef med Sande

Næringssjefen skal legge til rette for god næringsutvikling og økt sysselsetting i kommunen, og er kontaktperson mot regionale myndigheter og næringslivets organisasjoner. Næringssjefen sitter i kommunens kontaktutvalg med Holmestrand Næringsforening.

Holmestrand har i 2019 felles næringssjef med Sande. Næringssjef Knut Johansen er tilgjengelig på e-post og telefon, og har i utgangspunktet kontordag på rådhuset onsdager og torsdager.

Starte din egen bedrift?

Holmestrand kommune er med i den fylkesdekkende etablererordningen ”START i Vestfold”. Ordningen tilbyr samtaler en-til-en, en rekke ulike kurs og muligheter for å få kontakt med forskjellige fagfolk som er nyttige i en oppstartsfase (regnskapsfører, revisor, advokat osv.). Det er lov å ta kontakt uten at forretningside og etableringsplaner er helt ferdige. Kanskje er det nyttig med en prat underveis i planleggingen?

Kontaktperson i Holmestrand er START-koordinator Øivind Haugen, mobil 98 20 71 30 og e-post oivind@villafuru.no

Kontaktinfo

Knut Johansen
Næringssjef
Mob: 48 15 06 95