Ungdomsråd

Ungdomsrådet (UR) er kommunens rådgivende organ og pådriver for saker som berører ungdom.

Formålet og oppgaver for UR

 • Fremme ungdommens interesse i deres nærmiljø.
 • Styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessen i kommunen.
 • Være høringsorgan for kommunen i de saker som berører de unge.

 

Sammensetning

Ungdomsrådets representantene kan ikke være eldre enn 20 år, og må være bosatt i kommunen.
Det gamle ungdomsrådet i Holmestrand kommune og Ungdommens kommunestyre (UKS) i Hof kommune har blitt slått sammen til ett råd fra 1.1.2018.

Dagens råd består av:

 • Leder Hedda Wike (Hof) 
 • Nestleder Leila Magomadova (Holmestrand)
 • Leo Corneliusen (Holmestrand)
 • Sebastian Kjennerud (Hof)
 • Emil Jørgensen (Holmestrand)
 • Karianne Rudshaug (Holmestrand)
 • Madeleine Lindahl Stenseth (Hof)
 • Helene Simonsen (Hof)
 • Hanna Brendstuen (Hof)

Rådet har besluttet å holde sin sammensetning i 2018/2019 fram mot sammenslåing med Sande ungdomsråd høsten 2019. Dette arbeidet starter våren 2019 og det blir valgt nytt ungdomsråd for nye Holmestrand høsten 2019.