Ungdomsråd

Ungdomsrådet (UR) er kommunens rådgivende organ og pådriver for saker som berører ungdom.

Formålet og oppgaver for UR

  • Fremme ungdommens interesse i deres nærmiljø.
  • Styrke og hjelpe ungdom overfor beslutningsprosessen i kommunen.
  • Være høringsorgan for kommunen i de saker som berører de unge.

 

Sammensetning

Ungdomsrådets representantene kan ikke være eldre enn 20 år, og må være bosatt i kommunen. Det gamle ungdomsrådet i Holmestrand kommune og Ungdommens kommunestyre (UKS) i Hof kommune har blitt slått sammen fra 1.1.2018. Høsten 2018 skal et nytt ungdomsråd velges.

Leder i Ungdomsrådet er Hedda Wike, nestleder er Leila Magomadova.