Kommunale tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner

Kulturkontoret gir tilskudd til kommunale idrettslag og foreninger, kulturelle og kulturhistoriske formål og aktiviteter for barn og unge.

Vennligst les retningslinjer før søknaden fylles ut og sendes inn!

Retningslinjer tilskuddsmidler (PDF, 209 kB)

Det kan søkes om:

1. Medlemstilskudd
2. Driftstilskudd
3. Prosjekt/arrangement tilskudd
4. Etableringstilskudd

Søknadsfrist er 15. april hvert år.

Kommunen ønsker å få søknadene via et digitalt søknadsskjema. Link til skjema finner du her.

 

 

Trenger du hjelp til å fylle ut skjemaet? Gå til denne veilederen først (PDF, 702 kB).

For mer hjelp:
Hege Granøe Johansen hege.alice.granoe.johansen@holmestrand.kommune.no
tlf. 33064184

 

1. Medlemstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur/fritidsarbeid for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede, jevnt over hele året/sesongen. Tilskuddet er bygd opp som følgende: et fast likt beløp per organisasjon og et fast likt beløp per betalende medlem under 20 år.

 

2. Driftstilskudd

Ment til foreninger og organisasjoner som driver kultur- og idrettsaktiviteter for barn og ungdom til og med 19 år eller for funksjonshemmede. Organisasjoner som driver et museum eller historisk besøkssted kan også søke. Tilskuddet beregnes på kostnadene ved:

  1. Leie av lokaler, gymsaler eller idrettshaller
  2. Strømkostnader, forsikring av bygget, leie av grunn, alarm, tilrettelegging og drift av spilleflaten/-bane.

Tilskuddets størrelse fastsettes i hvert enkelt tilfelle, ut fra en vurdering av byggets/anleggets art, bruksområdet, brukergrupper, bruksfrekvens og muligheter til å generere inntekter på bygget/anlegget.

 

3. Prosjekt/arrangement tilskudd

Det kan søkes tilskudd til aktiviteter, arrangementer, prosjekter som kommer flere til gode. Som eksempler kan nevnes: konserter, forestillinger, utstillinger, leirvirksomheter, større stevner, temasamlinger, temakurs, friluftslivarrangementer, ungdomsarbeid, tiltak for funksjonshemmede. Søknaden skal inneholde:

  • Mål/begrunnelse
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Prosjekt/arrangementsplan
  • Markedsføringsplan

Støtten kan gis som tilskudd eller som underskuddsgaranti.

 

4. Etableringstilskudd

Etableringstilskudd har som mål å stimulere til etablering av flere lag og foreninger som kan bidra til utvikling av et mangfoldig kulturliv i kommunen og dermed øke aktivitetene i kommunen. Søknaden må inneholde en beskrivelse av formålet med foreningen, budsjetter og planer. Det skal legges ved (eller ettersendes) vedtekter.

 

 

 

 

 

 

 

.