Skolelokaler

Klasselokaler og fellesarealer på skolene kan leies av frivillige organisasjoner. Ta kontakt med skolene hvis du ønsker å bruke skolens lokaler. Pris for leie: kr. 45,- pr. time.