Utleie kommunale lokaler

Holmestrand kommune leier ut lokaler til frivillige organisasjoner og enkeltpersoner:

 

Ødegårdbua               Biblioteket

 

Skolelokaler                Hof kulturhus