Den Kulturelle Spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er et kulturformidlingsprogram som skal sørge for at seniorer skal få et godt, variert og profersjonelt kulturtilbud.

Satsningsområdene er:

 1. Tur til kultur:
  Turer til operaer, teaterforestillinger, konserter eller utstillinger.
   
 2. Oaser:
  Små kulturinnslag på sykehjemmet eller eldresentre, som er gode vitamininsprøytninger for den enkelte bruker og for felleskapet.

 3. Omsorgssang:
  Sang og musikk integret i daglig omsorg på sykehjem og i omsorgsboliger. I første omgang rettes omsorgssang mot demente. Målet er å naturliggjøre sang som en del av daglig omsorg. Forskning viser til at omsorgssang kan redusere medisinbruk, demper uro og setter i tillegg den som synger i godt humør. Grunnleggeren av omsorgssang er Dr. Audun Myskja, overlege og musikkterapeut.


Målet med Den kulturelle spaserstokken er:

Kilde: Kulturdepartementet

 • å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
 • å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
 • å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.