Idrettsråd

Idrettsrådet representerer idrettsklubbene som er organisert gjennom Vestfold Idrettskrets. Rådene arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet er en arena for samarbeid mellom lagene, og mellom lagene og kommunen.

Holmestrand idrettsråds styre:

verv Navn klubb mobil epost
leder Trude Tansø Botne Skiklubb Langrenn 99100243 tansoe@sf-nett.no
nestleder Eira Weseth Hof Idrettslag 90947189

e.weseth@online.n

Kasserer Hilde Næss Holmestrand og Omegn Rideklubb 99595902 naesshil@hotmail.com
styremedlem Svein Pedersen Hof sykkelklubb    
styremedlem Geir Arne Jensen Holmestrand og Botne Skøyteklubb    
styremedlem Ellen Grønseth Hof Idrettslag    
styremedlem Jan Arne Rønningen Holmestrand Idrettsforening    
styremedlem Hedvig Gurrig Hof Rideklubb    
styremedlem Hans Asbjørn Gunnerød Gullhaug Idrettslag    
styremedlem Thore Lystad Hof Paragliderklubb    
styremedlem Stig Kløvstedt Holmestrand Seilforening    
styremedlem John Erik Rustad Holmestrand Tennisklubb    
         
1. varamedlem Helge Christiansen Botne Skiklubb    
2. varamedlem Kari Brekke Holmestrand Idrettsforening    
1. varamedlem Per Jakob Berg Hof Idrettslag    
2. varamedlem Kay-Åge Lian Hof Sykkelklubb    
         
Revisor Øyvind Haugen      
Revisor Ole Herman Nordby