Hof bo- og behandlingssenter

Hof bo- og behandlingssenter - Klikk for stort bildeHof bo- og behandlingssenter

Hof (Veset) bo- og behandlingssenter har som mål at du som beboer opplever å bli møtt med faglig kompetanse, omsorg, imøtekommenhet og respekt i et inkluderende og trivelig miljø. Hjelpen du får skal være forutsigbar og tilrettelagt i forhold til dine behov.

Tre sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig

Hof bo- og behandlingssenter består av tre sykehjemsavdelinger og en omsorgsbolig, dagaktivitetssenter, kjøkken og vaskeri. Bo- og behandlingssenteret er ledet av virksomhetsleder Monica Skytte Kristoffersen, tlf. 33 05 95 31/913 59 922, e-post monica.skytte.kristoffersen@holmestrand.kommune.no

Telefonnummer Hof bo- og behandlingssenter: 33 05 95 30

  • Avdeling A er en skjermet demensavdeling med 6 langtidsplasser.
  • Avdeling B er en avdeling for pasienter med kognitiv svikt og somatiske tilstander. Avdelingen har 6 langtidsplasser.
  • Avdeling D er en somatisk avdeling med 11 plasser, hvor tre av plassene er korttidsplasser for rehabilitering, lindrende pleie, avlastning og vurderingsopphold.
  • Avdeling C består av 8 omsorgsboliger som er heldøgns bemannet.

Avdelingene ledes av tjenesteleder Mette Poosz tlf 409 12 895.
Mette.poosz@holmestrand.kommune.no

Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjon, omsorgsboliger og hjemmeboende i Hof. Vaskeriet leverer vaskeritjenester til institusjonens beboere samt arbeidstøy for ansatte på institusjon og i hjemmesykepleien.

Mer informasjon om hvordan det er å bo hos oss