Holmestrand bo- og behandlingssenter

Holmestrand bo- og behandlingssenter består av en sykehjemsdel som er delt i fire avdelinger, Dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demens, kjøkken og vaskeri.

Fra 1. april 2019 er Monica Skytte Kristoffersen konstituert leder
Mobil: 913 59 922
E-post: monica.skytte.kristoffersen@holmestrand.kommune.no

Avdeling A/D er i hovedsak en somatisk langtidsavdeling med 35 plasser. Avdelingen ledes av tjenesteleder Gunn-Kristin Hagen, tlf. 934 94 435, e-post gunn.kristin.hagen@holmestrand.kommune.no.

Avdeling B/C er to avdelinger for demente hvorav en avdeling er skjermet enhet. Avdelingene har til sammen 22 plasser. I tillegg er dagaktivitetstilbudet for hjemmeboende med demens og vaskeriet organisert under avdeling B/C. Avdelingen ledes av tjenesteleder Maren Pernille Weden, tlf. 47 36 69 24, e-post maren.pernille.weden@holmestrand.kommune.no

Kjøkkenet produserer og leverer mat til institusjonen, boliger og hjemmeboende i Holmestrand. Kjøkkenet ledes av kjøkkensjef Marit Lindberg, tlf 33 05 95 49, e-post marli@holmestrand.kommune.no

Kontakt til avdelingene:

Avd. A - korttid 2. etasje: 475 17 612
Avd. B - skjermet: 476 04 704
Avd. C - demens: 476 08 509
Avd. D - langtid og rullering: 476 39 870