Kreftkoordinator

Kreftkoordinator skal være et lavterskeltilbud til kreftpasienter og pårørende, tjenesten er derfor ikke vedtakspliktig.

                                   
 

Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

 • Å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende, uavhengig om du har hjelp fra hjemmetjenesten
   
 • Å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienter
   
 • Å være lett tilgjengelig for kreftpasienter og pårørende
   
 • Å bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen

   

Kreftkoordinator er tilgjengelig mandag til torsdag på dagtid (07.30 – 15.30).
 

Kontakt:

Reidun Løkkemyhr
Telefon: 950 99 787
E-post: reidun.lokkemyhr@holmstrand.kommune.no

Du kan henvende deg direkte på telefon eller mail. Vi avtaler en samtale og sammen ser vi på veien videre.
 

 

 

Kontaktinfo

Reidun Løkkemyhr
Kreftsykepleier og koordinator
Mob: 950 99 787