Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleien er en lovpålagt døgnkontinuerlig tjeneste som ytes etter vedtak. Tjenesten skal bidra til nødvendig helsehjelp og ivaretakelse av grunnleggende behov slik at du kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

 

Tjenesten vi yter omfatter blant annet følgende:

 

  • Hjelp til å ivareta personlig hygiene.

  • Hjelp til å ivareta tilstrekkelig ernæring.

  • Veiledning til økt egenomsorg.

  • Hjelp til medikamenthåndtering.

  • Sårbehandling.

  • Hjelp til pleie av inkontines eller stomi.

  • Omsorg og pleie ved livets slutt.

  • Betjening av trygghetsalarmer.

 

Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.  Ved behov for tjenester benytt søknadsskjemaet i linken under.

 

Søknadsskjema (PDF, 425 kB)

 

 

Du kan også få tilsendt søknadsskjema ved å henvende deg til tjenestekontoret:

  • Tlf: 91 31 11 73 - åpningstid mandag til fredag 10.00-14.00.
  • Per brev til Holmestrand kommune, Tjenestekontoret, rådhuset i Sande, Sande.

Kontaktinfo

Anne Signora Nilsen
Virksomhetsleder
Tlf: 33 05 95 61
Mob: 409 09 620
Hjemmetjenesten Kveld/helg
Mob: 977 63 973
Eva Steine Helgesen
Tjenesteleder Rove og Kjær distrikt
Tlf: 33 05 95 62
Mob: 976 02 870
Anette Kalager
Tjenesteleder Hof og Botne distrikt
Tlf: 33 05 95 63
Mob: 970 52 935